Ανακατασκευή πισίνας

portfolio

Ανακατασκευή πισίνας

Η Perfect Pool προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επανασχεδιασμού και ανακατασκευής
της παλιάς σας πισίνας.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής της πισίνας σας (τοιχία από μπετόν, μεταλλικά, πλαστικά ή
πολυεστερικά) και από την επένδυση της (βαφή, πλακάκι, ψηφίδα, τσιμεντοκονία κτλ) αν υπάρξει
διαρροή λόγω σεισμού ή γήρανσης της κατασκευής ή της μόνωσης τότε δημιουργείται ένα μεγάλο
πρόβλημα του οποίου η λύση είναι αρκετά δύσκολη. Ειδικά στην περίπτωση πισίνας με βαφή απαιτείται
τακτική ανανέωση της κάθε 2 περίπου χρόνια.
Το τεχνικό μας τμήμα μπορεί να αναλάβει την ανακαίνιση της πισίνα σας με στόχο την αισθητική της
βελτίωση αλλά και την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με νέα συστήματα
οικολογικής τεχνολογίας.

Date:
19 July 2019

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.